TESTOVÁNÍ VE FIRMÁCH

TESTOVÁNÍ VE FIRMÁCH

Dle nařízení vlády ČR provádíme testování zaměstnanců Antigenními testy plně hrazenými zdravotní pojišťovnou (1 x za 3 dny) přímo v areálu zaměstnavatele, úřadu, společnosti při splnění požadavků KHS s přítomností kompletního odborného mobilního týmu.

V případě pozitivního nálezu vzniká nárok na bezplatné provedení PCR testu rovněž hrazeného ZP realizovaného na místě přítomným týmem.

Významná je také organizační a administrativní podpora na základě zkušeností dodavatele ze stávajících odběrových míst včetně zajištění přístupu a hlášení do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) v rámci akreditované laboratoře s kterou spolupracujeme.

Veškerá logistika se nastavuje přímo na míru a dle požadavků klienta (testované společnosti, firmy, úřadu), zejména časy, směnný provoz, veškerá administrativa, fungování přímo na půdě klienta, atd.

Dodavatelskou společností je poskytovatel zdravotních služeb – akreditovaná laboratoř se zkušeností a působením na několika provozovaných odběrových místech. Dále také se zkušeností testování ve firmách, úřadech a společnostech po celé ČR v rámci současné epidemiologické situace.

Cena této služby pro zaměstnavatele (není proplácena pojišťovnou) je smluvní a je vypočítána na základě počtu testovaných zaměstnanců. Poplatek slouží k pokrytí nákladů na výjezd mobilního týmu, dopravu, logistiku, likvidaci odpadů a jiné náklady.

Jednotlivý zaměstnanec za testování neplatí nic, vše má pokryté ze svého veřejného zdravotního pojištění.

Samozřejmostí je splnění veškerých legislativních požadavků potřebných pro tuto činnost. 

  1. Zařazení do sítě POC antigenních testovacích center
Poskytovatel zdravotních služeb musí být součástí sítě POC antigenních testovacích center. 

  1. Provádění PCR testů v případě pozitivního nálezu
Pokud se zjistí při antigenním testování pozitivní případ, musí se také zajistit potvrzení pomocí PCR testu. I tato služba je provedena přímo naM ístě zaměstnavatele. 

  1. Hlášení výsledků
Poskytovatel zdravotních služeb musí hlásit elektronicky informaci o každém výsledku POC antigenního testu <https://covid.gov.cz/situace/antigenni-testovani/obecne-informace-o-antigennich-testech-popis-provedeni-testu>
Pokud je nutný také PCR test, musí se nahlásit i jeho výsledek. Data pošle do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN). 

  1. Hlášení o pozitivních případech a nařízení izolace 
V případě záchytu antigenním testem, viz. bod 3, se musí nález neprodleně oznámit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (tj. hygienické stanici), která nařizuje případnou izolaci, posléze karanténu. 

  1. Odbornost testů 
Antigenní testy pro zjištění koronaviru v těle musí mít CE IVD certifikaci a současně danou citlivost nejméně 90 procent a specificitu nejméně 97 procent. V případě akreditované laboratoře jsou tyto testy pod významnou kontrolou odborného garanta, který je zároveň odpovědným pracovníkem a také kmenovým zaměstnancem této laboratoře.